Boligbytte

Boligbytte som organiseret ferieform så sit lys tilbage i 1953 da to lærere fra henholdvis Schweiz og Holland byttede bolig og efterfølgende grundlagde organisationen Intervac.

Under disse rammer blev ideen sat mere i system og det bredte sig i de følgende mange år primært i lærerkredse i Europa. Senere blev det verdensomspændende og med digitaliseringen op gennem 90’erne tog det for alvor fart, og parallelt er der kommet flere organisationer til med samme koncept.

Det at bytte bolig med en anden familie kan for mange måske virke meget grænseoverskridende. Men er man på det rene med, at ligesom man selv bor i og benytter en anden families bolig som var det ens egen, så er der jo altså også en anden familie der gør det samme i din bolig, ja så venter der mange og uforglemmelige ferieoplevelser.